Adviezen

Ouderenadviseur

Zie brf college ouderenadviseur 22-03-2021[25428] en de reactie van het college  Brief reactie op advies ouderenadviseur (1)[25429]

Lees meer

Wonen

Een ongevraagd advies als vervolg op een bijeenkomst met dorpsraden, cliëntenraad Andes, dialoograad stg. sociale teams op 18 oktober 2021. Zie  20211103 ongevraagd advies wonen

Lees meer

Minima

Advies collectieve ziektekostenverzekering. aanvraag advies over collectieve ziektekostenverzekering voor minima advies afschaffing coll ziektek minima11073 ongevraagd advies collectieve ziektekostenverzekering reactie op het ongevraagde advies collectieve...

Lees meer