Adviezen

Ouderenadviseur

Zie brf college ouderenadviseur 22-03-2021[25428] en de reactie van het college  Brief reactie op advies ouderenadviseur (1)[25429]

Lees meer

Wonen

Een ongevraagd advies als vervolg op een bijeenkomst met dorpsraden, cliëntenraad Andes, dialoograad stg. sociale teams op 18 oktober 2021. Zie  20211103 ongevraagd advies wonen

Lees meer

Minima

Advies collectieve ziektekostenverzekering. aanvraag advies over collectieve ziektekostenverzekering voor minima advies afschaffing coll ziektek minima11073 ongevraagd advies collectieve ziektekostenverzekering reactie op het ongevraagde advies collectieve...

Lees meer

2019 webwinkel

Na beoordeling van het aanbod en de mogelijkheden van de webwinkel gaven we ongevraagd advies. In een gesprek met gemeenteambtenaren kregen we meer informatie, die is weergegeven in de memo van de ambtenaren.

Lees meer

2019 Mantelzorg

Ten aanzien van de notitie mantelzorg geven wij u  bij deze een eerste voorlopig advies.

De notitie bevat zinvolle informatie die mede is gebaseerd op inbreng van mantelzorgers. Dat er een spoorboekje wordt gemaakt vinden we eveneens positief. Wel vragen we daarbij aandacht voor de laaggeletterden; ook voor hen moet de informatie toegankelijk zijn.

Lees meer