2019 Mantelzorg

door | nov 13, 2019

Conceptnotitie Mantelzorg 2019+ gemeente Borger-Odoorn

2019 voorlopig advies mantelzorg

Geacht College,

Ten aanzien van de notitie mantelzorg geven wij u  bij deze een eerste voorlopig advies.

De notitie bevat zinvolle informatie die mede is gebaseerd op inbreng van mantelzorgers. Dat er een spoorboekje wordt gemaakt vinden we eveneens positief. Wel vragen we daarbij aandacht voor de laaggeletterden; ook voor hen moet de informatie toegankelijk zijn.

Wat onvoldoende tot uiting komt, is het beleid. De doelstellingen zouden meer richtinggevend en concreter geformuleerd kunnen worden. Daarmee maakt de gemeente duidelijker wat zij wil uitdragen. Immers, in ‘Vanzölf Samen’  krijgt de inwoner een belangrijke rol in zijn eigen omgeving en mantelzorgers nemen in de eigen omgeving een bijzondere positie in.

We lezen dat Andes veel uitvoerende taken verzorgt en constateren dat daarvoor 16 uren beschikbaar zijn. We vragen ons af of dat aantal uren voldoende is.

Ons voorlopige advies is om de mogelijkheden voor mantelzorgers helder en voor iedereen toegankelijk te presenteren, de notitie op doelstellingen en beleid aan te scherpen en nader te beoordelen hoeveel tijd ingezet moet worden om resultaten te bereiken..

Met vriendelijke groet,

Martien Reidsma,
Voorzitter adviesraad sociaal domein