Adviesraad

Sociaal Domein Borger-Odoorn

De adviesraad sociaal domein Borger-Odoorn geeft gevraagd en ongevraagd advies aan het college van burgemeester en wethouders van Borger-Odoorn over onderwerpen die bij het sociaal domein horen. Denk daarbij en aan  gehandicaptenzorg, ouderenzorg, eenzaamheid, laaggeletterdheid, re-integratie, webwinkel.
Wij willen graag zo vroeg mogelijk bij het beleid betrokken worden. Dat heeft veel meer zin dan afwachten tot er beleid is en dat ook op papier staat. Uiteraard krijgen we het definitieve beleidsstuk ook voor advies.
We vinden het nuttig om met instanties te praten over wat hun bezighoudt en bijeenkomsten bij te wonen.

Mededelingen en nieuws

Hartelijk welkom op de website van de adviesraad sociaal domein Borger-Odoorn.
In de covidinale periode hebben we niet kunnen vergaderen.

Wat heeft ons bezig gehouden? Eind vorig jaar heeft de gemeente een evaluatie betreffende het sociaal domein laten uitvoeren. De adviesraad heeft daar een visie op mogen geven. Deze hebben wij aan het college toegestuurd en wij wachten op een reactie. Zodra wij de reactie hebben en ook de gemeenteraad is geïnformeerd, zullen wij onze visie op het onderzoek via deze website met u delen.

Daarnaast heeft de gemeente een beleidsnota mantelzorg aan ons voorgelegd. Ook daar hebben wij op geadviseerd, ook dit advies zullen wij op onze website publiceren, nadat wij een reactie van het college hierop hebben gehad.

Ook buigen wij ons momenteel over de voorzieningenwijzer. Behalve de inhoud gaat het daarbij ook om de communicatie. Wij zijn op websites van andere gemeenten aan het kijken hoe zij dat aanpakken.

Kortom, ondanks dat wij niet fysiek bij elkaar kunnen komen, is de adviesraad hard aan het werk.

Onze eerstvolgende vergadering is op 14 mei en deze  doen wij digitaal en is helaas daardoor niet openbaar. Wij zullen een impressie na de vergadering op deze site zetten.

 

 

VISIE EN MISSIE

Mensen hebben baat bij een gemeentelijk beleid dat past bij de gemeenschap waar wij onderdeel van zijn. We zien het als onze taak om zo het beleid te volgen en door de ogen van inwoners te adviseren.

We zien onze rol als een kritische samenwerkingspartner. Ons gaat het om passend beleid. Daar geven we graag op zo vroeg mogelijke momenten een bijdrage aan.