Adviesraad

Sociaal Domein Borger-Odoorn

De adviesraad sociaal domein Borger-Odoorn geeft gevraagd en ongevraagd advies aan het college van burgemeester en wethouders van Borger-Odoorn over onderwerpen die bij het sociaal domein horen. Denk daarbij en aan  gehandicaptenzorg, ouderenzorg, eenzaamheid, laaggeletterdheid, re-integratie, webwinkel.
Wij willen graag zo vroeg mogelijk bij het beleid betrokken worden. Dat heeft veel meer zin dan afwachten tot er beleid is en dat ook op papier staat. Uiteraard krijgen we het definitieve beleidsstuk ook voor advies.
We vinden het nuttig om met instanties te praten over wat hun bezighoudt en bijeenkomsten bij te wonen.

Mededelingen en nieuws

Het is toch wel erg nuttig om in gesprek te gaan met wethouder Albert Trip en beleidsmedewerkers Anita van der Schuur en Job Wolters. Maandag 13 juli hadden we als dagelijks bestuur zo’n gesprek. Gelukkig kon dat plaatsvinden in een vergaderzaal van het gemeentehuis. Na de corona lockdown, met vergaderingen via beeldbellen, was het wel zo prettig om mensen live te spreken.

Wij hebben twee keer per jaar zo’n gesprek, waarbij dan ook wethouder Houwing, die nu met vakantie was, aanwezig is. In november staat het volgende gepland.

De gesprekken hebben het karakter van elkaar informeren. We zijn bijgepraat over de ontwikkelingen en de onderwerpen die in het najaar er aan komen. Uiteraard brachten we zelf ook onderwerpen in.

Tijdens de bijeenkomst overhandigde wethouder Trip het convenant, de werkafspraken tussen college en adviesraad, dat door het college was ondertekend aan Adviesraad voorzitter Martien Reidsma. Die bekrachtigde het convenant met zijn handtekening.

VISIE EN MISSIE

Mensen hebben baat bij een gemeentelijk beleid dat past bij de gemeenschap waar wij onderdeel van zijn. We zien het als onze taak om zo het beleid te volgen en door de ogen van inwoners te adviseren.

We zien onze rol als een kritische samenwerkingspartner. Ons gaat het om passend beleid. Daar geven we graag op zo vroeg mogelijke momenten een bijdrage aan.