Adviesraad

Sociaal Domein Borger-Odoorn

De adviesraad sociaal domein Borger-Odoorn geeft gevraagd en ongevraagd advies aan het college van burgemeester en wethouders van Borger-Odoorn over onderwerpen die bij het sociaal domein horen. Denk daarbij aan gehandicaptenzorg, ouderenzorg, eenzaamheid, laaggeletterdheid, re-integratie, webwinkel.
Wij willen graag zo vroeg mogelijk bij het beleid betrokken worden. Dat heeft veel meer zin dan afwachten tot er beleid is en dat ook op papier staat. Uiteraard krijgen we het definitieve beleidsstuk ook voor advies.
We vinden het nuttig om met instanties te praten over wat hun bezighoudt en bijeenkomsten bij te wonen.

Mededelingen en nieuws

Inmiddels hebben we een tweede informele ontmoeting gehad met de wethouders Ankie van Tongeren en Bernard Jansen. We hebben afscheid genomen van Jan Zwiers als lid van onze adviesraad en Jaap Schrage als nieuw lid verwelkomd. Het ambtelijk secretariaat is overgedragen aan Margot Willems.

Medio 2022 hebben we kennisgemaakt met de twee wethouders die Sociaal Domein en Participatiewet in portefeuille hebben. We hebben er alle vertrouwen in dat we prettig kunnen samenwerken. Want zo zien wij onze rol; samenwerkend maar wel kritisch.

Het jaar 2023 is begonnen. Op onze eerste vergadering kregen we een uitgebreide toelichting over de gemeentelijke richtlijnen beleidskader Participatiewet.

Kennismaking met de cliëntenraad van Andes en dialoograad van stg. sociale teams
Vier leden leden van onze raad konden 2 november aanwezig zijn bij een kennismaking met de cliëntenraad van Andes en de dialoograad van stg. sociale teams. De raden hebben elkaar geïnformeerd over hun taken en betekenis voor de inwoners. We vonden het een zinvol overleg en ook mooi te zien dat er zoveel fanatieke vrijwilligers zijn die zich inzetten voor  (een deel van) de inwoners.

Bijeenkomst over wonen (zie ook het advies)
Wij vinden dat wonen en sociaal domein sterk met elkaar te maken hebben. Daarom organiseerden wij een bijeenkomst op 18 oktober 2021. Ons doel was informatie te krijgen, zodat wij een goed advies kunnen geven aan het college.
We waren met meer dan 30 personen van dorpsraden, de cliëntenraad van Andes, de dialoograad van stichting sociale teams, wethouders Nynke Houwing en Albert Trip en de leden van onze adviesraad.
Na een inleiding door wethouder Houwing gingen we met elkaar in gesprek over vijf stellingen. De gespreksleider was Petra van der Horst van de landelijke koepel van adviesraden.
Er zijn zinnige opmerkingen gemaakt die voor ons belangrijk zijn voor het uitbrengen van een advies. We hebben de aanwezigen toegezegd om hen ook weer te informeren.
We besloten de geslaagde bijeenkomst met een kop soep, belegde broodjes en een gehaktbal.

De 5 stellingen waren:
1. Wonen en leefbaarheid zijn sterk met elkaar verbonden.
2. Jongeren moeten in de eigen woonomgeving kunnen wonen, dat vergroot in de toekomst de leefbaarheid en het naoberschap. Is dat zo? En zo ja, wat moet daarvoor gebeuren?
3. De ideale nieuwbouwwijk bestaat uit sociale woningbouw, huur en koopwoningen met plaats voor inwoners uit eigen dorp, nieuwkomers en mensen die beschermd of begeleid wonen.
4. Voor kleinschalige woonvormen voor zowel jongeren als ouderen moet ruimte zijn. Bewoners(groepen) moeten hiertoe het initiatief nemen.
5. De gemeente moet denken in oplossingen en nieuwe woonvormen mogelijk maken op bijvoorbeeld niet-gebruikte voetbal velden, landbouwschuren etc.

 

 

Dit jaar hebben we digitaal moeten overleggen. De afgelopen vergadering was weer live, in de raadszaal. We hebben advies gegeven over de functie ouderenadviseur. In juni hadden we een thema-avond over de Participatiewet. Naast de beleidsambtenaar gaf het Sociaal Team toen een presentatie.

Medio 2022 hebben we kennisgemaakt de twee wethouders die Sociaal Domein en Participatiewet in portefeuille hebben. We hebben er alle vertrouwen in dat we prettig kunnen samenwerken. Want zo zien wij onze rol; samenwerkend maar wel kritisch.

Het jaar 2023 is begonnen. Op onze eerste vergadering kregen we een uitgebreide toelichting over de gemeentelijke richtlijnen beleidskader Participatiewet.

Kennismaking met de cliëntenraad van Andes en dialoograad van stg. sociale teams
Vier leden leden van onze raad konden 2 november aanwezig zijn bij een kennismaking met de cliëntenraad van Andes en de dialoograad van stg. sociale teams. De raden hebben elkaar geïnformeerd over hun taken en betekenis voor de inwoners. We vonden het een zinvol overleg en ook mooi te zien dat er zoveel fanatieke vrijwilligers zijn die zich inzetten voor  (een deel van) de inwoners.

Bijeenkomst over wonen (zie ook het advies)
Wij vinden dat wonen en sociaal domein sterk met elkaar te maken hebben. Daarom organiseerden wij een bijeenkomst op 18 oktober 2021. Ons doel was informatie te krijgen, zodat wij een goed advies kunnen geven aan het college.
We waren met meer dan 30 personen van dorpsraden, de cliëntenraad van Andes, de dialoograad van stichting sociale teams, wethouders Nynke Houwing en Albert Trip en de leden van onze adviesraad.
Na een inleiding door wethouder Houwing gingen we met elkaar in gesprek over vijf stellingen. De gespreksleider was Petra van der Horst van de landelijke koepel van adviesraden.
Er zijn zinnige opmerkingen gemaakt die voor ons belangrijk zijn voor het uitbrengen van een advies. We hebben de aanwezigen toegezegd om hen ook weer te informeren.
We besloten de geslaagde bijeenkomst met een kop soep, belegde broodjes en een gehaktbal.

De 5 stellingen waren:
1. Wonen en leefbaarheid zijn sterk met elkaar verbonden.
2. Jongeren moeten in de eigen woonomgeving kunnen wonen, dat vergroot in de toekomst de leefbaarheid en het naoberschap. Is dat zo? En zo ja, wat moet daarvoor gebeuren?
3. De ideale nieuwbouwwijk bestaat uit sociale woningbouw, huur en koopwoningen met plaats voor inwoners uit eigen dorp, nieuwkomers en mensen die beschermd of begeleid wonen.
4. Voor kleinschalige woonvormen voor zowel jongeren als ouderen moet ruimte zijn. Bewoners(groepen) moeten hiertoe het initiatief nemen.
5. De gemeente moet denken in oplossingen en nieuwe woonvormen mogelijk maken op bijvoorbeeld niet-gebruikte voetbal velden, landbouwschuren etc.

 

 

Dit jaar hebben we digitaal moeten overleggen. De afgelopen vergadering was weer live, in de raadszaal. We hebben advies gegeven over de functie ouderenadviseur. In juni hadden we een thema-avond over de Participatiewet. Naast de beleidsambtenaar gaf het Sociaal Team toen een presentatie.

Medio 2022 hebben we kennisgemaakt de twee wethouders die Sociaal Domein en Participatiewet in portefeuille hebben. We hebben er alle vertrouwen in dat we prettig kunnen samenwerken. Want zo zien wij onze rol; samenwerkend maar wel kritisch.

Het jaar 2023 is begonnen. Op onze eerste vergadering kregen we een uitgebreide toelichting over de gemeentelijke richtlijnen beleidskader Participatiewet.

Kennismaking met de cliëntenraad van Andes en dialoograad van stg. sociale teams
Vier leden leden van onze raad konden 2 november aanwezig zijn bij een kennismaking met de cliëntenraad van Andes en de dialoograad van stg. sociale teams. De raden hebben elkaar geïnformeerd over hun taken en betekenis voor de inwoners. We vonden het een zinvol overleg en ook mooi te zien dat er zoveel fanatieke vrijwilligers zijn die zich inzetten voor  (een deel van) de inwoners.

Bijeenkomst over wonen (zie ook het advies)
Wij vinden dat wonen en sociaal domein sterk met elkaar te maken hebben. Daarom organiseerden wij een bijeenkomst op 18 oktober 2021. Ons doel was informatie te krijgen, zodat wij een goed advies kunnen geven aan het college.
We waren met meer dan 30 personen van dorpsraden, de cliëntenraad van Andes, de dialoograad van stichting sociale teams, wethouders Nynke Houwing en Albert Trip en de leden van onze adviesraad.
Na een inleiding door wethouder Houwing gingen we met elkaar in gesprek over vijf stellingen. De gespreksleider was Petra van der Horst van de landelijke koepel van adviesraden.
Er zijn zinnige opmerkingen gemaakt die voor ons belangrijk zijn voor het uitbrengen van een advies. We hebben de aanwezigen toegezegd om hen ook weer te informeren.
We besloten de geslaagde bijeenkomst met een kop soep, belegde broodjes en een gehaktbal.

De 5 stellingen waren:
1. Wonen en leefbaarheid zijn sterk met elkaar verbonden.
2. Jongeren moeten in de eigen woonomgeving kunnen wonen, dat vergroot in de toekomst de leefbaarheid en het naoberschap. Is dat zo? En zo ja, wat moet daarvoor gebeuren?
3. De ideale nieuwbouwwijk bestaat uit sociale woningbouw, huur en koopwoningen met plaats voor inwoners uit eigen dorp, nieuwkomers en mensen die beschermd of begeleid wonen.
4. Voor kleinschalige woonvormen voor zowel jongeren als ouderen moet ruimte zijn. Bewoners(groepen) moeten hiertoe het initiatief nemen.
5. De gemeente moet denken in oplossingen en nieuwe woonvormen mogelijk maken op bijvoorbeeld niet-gebruikte voetbal velden, landbouwschuren etc.

 

 

Dit jaar hebben we digitaal moeten overleggen. De afgelopen vergadering was weer live, in de raadszaal. We hebben advies gegeven over de functie ouderenadviseur. In juni hadden we een thema-avond over de Participatiewet. Naast de beleidsambtenaar gaf het Sociaal Team toen een presentatie.

Medio 2022 hebben we kennisgemaakt de twee wethouders die Sociaal Domein en Participatiewet in portefeuille hebben. We hebben er alle vertrouwen in dat we prettig kunnen samenwerken. Want zo zien wij onze rol; samenwerkend maar wel kritisch.

Het jaar 2023 is begonnen. Op onze eerste vergadering kregen we een uitgebreide toelichting over de gemeentelijke richtlijnen beleidskader Participatiewet.

Kennismaking met de cliëntenraad van Andes en dialoograad van stg. sociale teams
Vier leden leden van onze raad konden 2 november aanwezig zijn bij een kennismaking met de cliëntenraad van Andes en de dialoograad van stg. sociale teams. De raden hebben elkaar geïnformeerd over hun taken en betekenis voor de inwoners. We vonden het een zinvol overleg en ook mooi te zien dat er zoveel fanatieke vrijwilligers zijn die zich inzetten voor  (een deel van) de inwoners.

Bijeenkomst over wonen (zie ook het advies)
Wij vinden dat wonen en sociaal domein sterk met elkaar te maken hebben. Daarom organiseerden wij een bijeenkomst op 18 oktober 2021. Ons doel was informatie te krijgen, zodat wij een goed advies kunnen geven aan het college.
We waren met meer dan 30 personen van dorpsraden, de cliëntenraad van Andes, de dialoograad van stichting sociale teams, wethouders Nynke Houwing en Albert Trip en de leden van onze adviesraad.
Na een inleiding door wethouder Houwing gingen we met elkaar in gesprek over vijf stellingen. De gespreksleider was Petra van der Horst van de landelijke koepel van adviesraden.
Er zijn zinnige opmerkingen gemaakt die voor ons belangrijk zijn voor het uitbrengen van een advies. We hebben de aanwezigen toegezegd om hen ook weer te informeren.
We besloten de geslaagde bijeenkomst met een kop soep, belegde broodjes en een gehaktbal.

De 5 stellingen waren:
1. Wonen en leefbaarheid zijn sterk met elkaar verbonden.
2. Jongeren moeten in de eigen woonomgeving kunnen wonen, dat vergroot in de toekomst de leefbaarheid en het naoberschap. Is dat zo? En zo ja, wat moet daarvoor gebeuren?
3. De ideale nieuwbouwwijk bestaat uit sociale woningbouw, huur en koopwoningen met plaats voor inwoners uit eigen dorp, nieuwkomers en mensen die beschermd of begeleid wonen.
4. Voor kleinschalige woonvormen voor zowel jongeren als ouderen moet ruimte zijn. Bewoners(groepen) moeten hiertoe het initiatief nemen.
5. De gemeente moet denken in oplossingen en nieuwe woonvormen mogelijk maken op bijvoorbeeld niet-gebruikte voetbal velden, landbouwschuren etc.

 

 

Dit jaar hebben we digitaal moeten overleggen. De afgelopen vergadering was weer live, in de raadszaal. We hebben advies gegeven over de functie ouderenadviseur. In juni hadden we een thema-avond over de Participatiewet. Naast de beleidsambtenaar gaf het Sociaal Team toen een presentatie.

 Adviesraad

Sociaal Domein Borger-Odoorn

De adviesraad sociaal domein Borger-Odoorn geeft gevraagd en ongevraagd advies aan het college van burgemeester en wethouders van Borger-Odoorn over onderwerpen die bij het sociaal domein horen. Denk daarbij en aan  gehandicaptenzorg, ouderenzorg, eenzaamheid, laaggeletterdheid, re-integratie, webwinkel.
Wij willen graag zo vroeg mogelijk bij het beleid betrokken worden. Dat heeft veel meer zin dan afwachten tot er beleid is en dat ook op papier staat. Uiteraard krijgen we het definitieve beleidsstuk ook voor advies.
We vinden het nuttig om met instanties te praten over wat hun bezighoudt en bijeenkomsten bij te wonen.

Mededelingen en nieuws

We vergaderen weer live. Dit jaar hebben we digitaal moeten overleggen. We hebben advies gegeven over de functie ouderenadviseur. In juni hadden we een thema-avond over de Participatiewet. Naast de beleidsambtenaar gaf het Sociaal Team een presentatie.

VISIE EN MISSIE

Mensen hebben baat bij een gemeentelijk beleid dat past bij de gemeenschap waar wij onderdeel van zijn. We zien het als onze taak om zo het beleid te volgen en door de ogen van inwoners te adviseren.

We zien onze rol als een kritische samenwerkingspartner. Ons gaat het om passend beleid. Daar geven we graag op zo vroeg mogelijke momenten een bijdrage aan.