Adviesraad

Sociaal Domein Borger-Odoorn

De adviesraad sociaal domein Borger-Odoorn geeft gevraagd en ongevraagd advies aan het college van burgemeester en wethouders van Borger-Odoorn over onderwerpen die bij het sociaal domein horen. Denk daarbij en aan  gehandicaptenzorg, ouderenzorg, eenzaamheid, laaggeletterdheid, re-integratie, webwinkel.
Wij willen graag zo vroeg mogelijk bij het beleid betrokken worden. Dat heeft veel meer zin dan afwachten tot er beleid is en dat ook op papier staat. Uiteraard krijgen we het definitieve beleidsstuk ook voor advies.
We vinden het nuttig om met instanties te praten over wat hun bezighoudt en bijeenkomsten bij te wonen.

Mededelingen en nieuws

Hartelijk welkom op de nieuwe site van de adviesraad sociaal domein van de gemeente Borger-Odoorn. Binnenkort gaan we advies geven over de evaluatie van het sociaal domein. Daar is eind 2019 onderzoek naar verricht en een rapport over geschreven.
We hebben acht leden. Wie belangstelling heeft om lid te worden kan een mail sturen of het contactformulier invullen (zie pagina contact).

We werken in goed overleg met ambtenaren en het college. Dat wil niet zeggen dat we altijd een positief advies geven. Wel streven we ernaar om vroegtijdig bij beleidsvorming betrokken te zijn.

 

VISIE EN MISSIE

Mensen hebben baat bij een gemeentelijk beleid dat past bij de gemeenschap waar wij onderdeel van zijn. We zien het als onze taak om zo het beleid te volgen en door de ogen van inwoners te adviseren.

We zien onze rol als een kritische samenwerkingspartner. Ons gaat het om passend beleid. Daar geven we graag op zo vroeg mogelijke momenten een bijdrage aan.