Adviesraad

Sociaal Domein Borger-Odoorn

De adviesraad sociaal domein Borger-Odoorn geeft gevraagd en ongevraagd advies aan het college van burgemeester en wethouders van Borger-Odoorn over onderwerpen die bij het sociaal domein horen. Denk daarbij en aan  gehandicaptenzorg, ouderenzorg, eenzaamheid, laaggeletterdheid, re-integratie, webwinkel.
Wij willen graag zo vroeg mogelijk bij het beleid betrokken worden. Dat heeft veel meer zin dan afwachten tot er beleid is en dat ook op papier staat. Uiteraard krijgen we het definitieve beleidsstuk ook voor advies.
We vinden het nuttig om met instanties te praten over wat hun bezighoudt en bijeenkomsten bij te wonen.

Mededelingen en nieuws

Dit jaar hebben we digitaal moeten overleggen. De afgelopen vergadering was weer live, in de raadszaal. We hebben advies gegeven over de functie ouderenadviseur. In juni hadden we een thema-avond over de Participatiewet. Naast de beleidsambtenaar gaf het Sociaal Team toen een presentatie.

 Adviesraad

Sociaal Domein Borger-Odoorn

De adviesraad sociaal domein Borger-Odoorn geeft gevraagd en ongevraagd advies aan het college van burgemeester en wethouders van Borger-Odoorn over onderwerpen die bij het sociaal domein horen. Denk daarbij en aan  gehandicaptenzorg, ouderenzorg, eenzaamheid, laaggeletterdheid, re-integratie, webwinkel.
Wij willen graag zo vroeg mogelijk bij het beleid betrokken worden. Dat heeft veel meer zin dan afwachten tot er beleid is en dat ook op papier staat. Uiteraard krijgen we het definitieve beleidsstuk ook voor advies.
We vinden het nuttig om met instanties te praten over wat hun bezighoudt en bijeenkomsten bij te wonen.

Mededelingen en nieuws

We vergaderen weer live. Dit jaar hebben we digitaal moeten overleggen. We hebben advies gegeven over de functie ouderenadviseur. In juni hadden we een thema-avond over de Participatiewet. Naast de beleidsambtenaar gaf het Sociaal Team een presentatie.

VISIE EN MISSIE

Mensen hebben baat bij een gemeentelijk beleid dat past bij de gemeenschap waar wij onderdeel van zijn. We zien het als onze taak om zo het beleid te volgen en door de ogen van inwoners te adviseren.

We zien onze rol als een kritische samenwerkingspartner. Ons gaat het om passend beleid. Daar geven we graag op zo vroeg mogelijke momenten een bijdrage aan.